Image Thumbnail

Ragnhild Lindkvist f. Andresen

Born: 9 November 1891
Died: 26 January 1975
Kirkegården ved Næringsparken (Kongsberg)