Image Thumbnail

Lucjan Sinkowski

Born: 14 March 1953
Died: 3 January 2000
Rudno, cmentarz przykościelny (św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego)