Image Thumbnail

Jan Bernat

Born: 10 January 1940
Died: 22 January 2005
Rudno, cmentarz przykościelny (św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego)