Mount Union Cemetery

Corvallis, Benton, Oregon, United States